Long-tailed Manakin, Langschwanzpipra, Toledo (Chiroxiphia linearis)